Новини

Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия се приемат до Май 2017

16/02/2017
Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия

Европроекти за повишаване енергийна ефективност в големи предприятия се приемат до Май 2017


Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия  на ОПИК 2014-2020 се приемат до 19-и Май 2017. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на БФП на проект е 500 000 лева, а  максималният е 2 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 

При подготовката на европроекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия, консултантите от Сибола използват тристепенна защита на проекта.


До 23 февруари 2017 г. и в градовете Варна, Стара Загора, Пловдив и София, в рамките на общините ще се проведе Информационна кампания за представяне на процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. 

Процедурата ще бъде представена от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в качеството на Управляващ орган на ОПИК.

Богатата професионална практика на Сибола в областта на енергийната ефективност включва реализация на проекти в предприятията: ​Е.Миролио – Сливен, Ямбол, Савимекс – Варна, Добрич, АДЛ – Пловдив, Пирмиер Лъкшъри – Банско, Теплосет химки – Москва и още редица корпоративни клиенти.

Енергийна ефективност в големи предприятия ОПИК 2014-2020 781 Kb (doc) свали

Тагове: Консултантска фирма - европейски проекти | енергийна ефективност 2017 | енергийна ефективност в големи предприятия | енергийна ефективност | европроекти | европейски проекти | енергийна ефективност - семинар | енергийна ефективност - одобрени проекти | енергийна ефективност - бизнес план | консултантски фирми европроекти София | консултантски фирми европроекти Пловдив | консултантски фирми европроекти Варна | консултантски фирми европроекти Стара Загора | европроекти 2017 | европрограми 2017 | европейски проекти | европейски програми 2017 |

Печат Печат