Изпрати запитване

Актуално

16.02.2017

Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия се приемат до Май 2017

Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия се приемат до Май 2017

Европроекти за повишаване енергийна ефективност в големи предприятия се приемат до Май 2017


Проекти за Енергийна ефективност в големи предприятия  на ОПИК 2014-2020 се приемат до 19-и Май 2017. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на БФП на проект е 500 000 лева, а  максималният е 2 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 

При подготовката на европроекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия, консултантите от Сибола използват тристепенна защита на проекта.


До 23 февруари 2017 г. и в градовете Варна, Стара Загора, Пловдив и София, в рамките на общините ще се проведе Информационна кампания за представяне на процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. 

Процедурата ще бъде представена от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в качеството на Управляващ орган на ОПИК.

Богатата професионална практика на Сибола в областта на енергийната ефективност включва реализация на проекти в предприятията: ​Е.Миролио – Сливен, Ямбол, Савимекс – Варна, Добрич, АДЛ – Пловдив, Пирмиер Лъкшъри – Банско, Теплосет химки – Москва и още редица корпоративни клиенти.
Енергийна ефективност в големи предприятия ОПИК 2014-2020
781 KB (doc) Свали


Запитване към Сибола

Изпрати