Изпрати запитване

Актуално

15.01.2015

Процедурите за европейско финансиране да се уеднаквят

Процедурите за европейско финансиране да се уеднаквят

Процедурите за европейско финансиране да се уеднаквят, предложиха на администрацията консултантите
 

Интервю на Димитър Манов управител на консултантска фирма Сибола за вестник „Труд“ 

15 януари, 2015

Г-н Манов, как бихте анализирали проблемите в работата на Оперативните програми у нас през изминалия програмен период 2007-2013 ?


Наблюденията ни показват, че отсъства система, чрез която Управляващите органи на Оперативните програми и ПРСР да обменят добри практики, които всеки един от тях е постигнала поотделно при управлението на средства от ЕС. Парадоксът е, че дори вътре в отделните програми отсъства достатъчно ефективен механизъм, чрез  който администрацията да си споделя информация за вече решени казуси. Необходимо е, да има по-добра координация и синхронизация на изискванията между всички регионални звена. Добре е да има ясни  тълкувателни инструкции и недвусмислени указания към бенефициентите за кандидатстване и изпълнение на проектите.

Може ли, според Вас, да се подобри работата между администрацията с бенефициентите ?


Консултантите, като медиатор на бизнеса, са най-естественият съюзник на администрацията за подобряване на това взаимодействие. Консултантският бизнес има генериран системен опит, както и възможност за анализиране на типични проблеми, дефинирането на критични точки и възможни решения. Според нас, е необходимо администрацията в по-голяма степен да съдейства на бенефициентите, т.е. бенефициентите да са разглеждани като предприемачи, генератори и изпълнители на бизнес идеи, създатели на продукти с добавена стойност, допринасящи за икономиката на страната и глобално за Европейския съюз. Затрудненото усвояване се получава, когато отделни администрации имат различни условия за изпълнение на дейности по програмите. Уеднаквяването и стандартизирането на процедурите ще доведе до намаляване на административните пречки и документооборот. Не на последно място, трябва да се създаде Етичен кодекс на взаимодействие между администрацията и бенефициентите в процеса на подготовка, оценяване и изпълнение на европроектите.

Препоръките Ви за новия програмен период 2014-2020 г. ?


Необходимо е, предприемането на мерки, както за бързото стартиране на новите Оперативни програми, а така също и за приключване и отчитане на проектите от предходния програмен период. Една идея, около която се обединиха всички колеги от консултантския бранш, е създаването на база данни за практики при разрешаване на специфични казуси. Друго предложение, конкретно за програма „Иновации и конкурентоспособност“ е да се използва една положителна добра практика от ПРСР, а именно да се позволи инвестициите, предмет на кандидатстване, да могат да бъдат извършвани непосредствено след входирането на проекта, без да се изчаква окончателното му одобрение. Това са високотехнологични проекти и докато администрацията реши дали да субсидира проекта, има реален риск иновативната идея да остарее или да бъде реализирана от друг.

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) е създадена през 1997 г. и обединява, и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти. БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI).

 

Димитър Манов е управител на СИБОЛА и член на Управителния съвет на Българската асоциация на управленските консултантски организации /БАУКО/

 
ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:
ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати