Изпрати запитване

Развитие на клъстери в България

20 милиона евро ще подпомогнат създаването и развитието на клъстери по процедура на ОПИК 2014-2020 г.


Целта на процедурата е да се допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Допустими бенефициенти са клъстери в начален етап на развитие, развиващи и развити клъстери.

Сибола разработва стратегически документи и насоки за развитието на клъстерите,
както по управление и отчитане на дейността по процедурата,
така и по цялостното развитие на клъстера включително интернационализация- международни партньорства и взаимодействие с нови стратегически партньори.
Съдейства за обмен на добри практики и дигитализация на процесите в предприятията.