Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП


 

Процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020 г.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2. Микро, малки или средни предприятия
3. Минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
4. Реализиран минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови годиниКАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА? 

 

Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.
2. Постигане на съответствие с продукти с национални/европейски/международни стандарти.
...


Виж повече

Насърчаване на предприемачеството в ИКТ

Европейска програма за дигитализация на МСП, използването на софтуер, информационни и комуникационни технологии и услуги


1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ  за управление на бизнес процесите в предприятията.

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ за управление на бизнес процесите в предприятията.
...


Виж повече

Код на икономическа дейност на мсп, допустими по процедурата Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

1. Интензивни на знание услуги
2. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
3. Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
...


Виж повече
Печат Печат