Изпрати запитване

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020 г.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2. Микро, малки или средни предприятия
3. Минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
4. Реализиран минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години


КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА? 

 
Код на икономическа дейност на мсп, допустими по процедурата Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
1. Интензивни на знание услуги
2. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
3. Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
...
Повече Повече Повече