Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

Салвамед, Сандански модернизиран с европейски проект

Салвамед, Сандански модернизиран с европейски проект

Салвамед, Сандански, обл. Благоевград подобрява производствения си капацитет с европейски проект по ОПИК


Салвамед е създадено през май 1998г. като дъщерно дружество на фирма Луиджи Салвадори (Флоренция), един от утвърдените лидери на пазара на медицински изделия в Италия. Г.н Луиджи Салвадори е председател на асоциацията на италианския бизнес - Конфиндустрия, Флоренция. Дружеството се явява наследник на основаното през 1994 г. предприятие Салвадори България, специализирано в производството на превързочни материали. Продуктите на Салвамед могат да бъдат условно разделени на няколко основни групи – гипсови бинтове, хирургически комплекти, марлени компреси и медицински превръзки.

Създадените производствени мощности и натрупания през годините професионален, организационен и технологичен опит позволяват на фирмата да завоюва значителни позиции първоначално на вътрешния, а в процеса на разрастване на фирмата и на международните пазари. Към настоящият момент готовата продукция на предприятието е насочена предимно за износ към европейските пазари, като едва около 5% от общия обем са предназначени за разпространение на националния пазар. Основни потребители на продукцията и клиенти на Салвамед са предимно частни и общински болници, медицински центрове, лаборатории и клиники.

Подобряване на производствения капацитет в предриятието


За да запази конкурентоспособността си Салвамед поставя като основна своя стратегия – инвестиране в иновативни технологии и модернизация на машинния парк, гарантиращи намаляване себестойността на продукцията и постоянно подобряване на качеството.

Оперативна програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Наименование на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Салвамед, чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация.

Стойност на проекта: 1 850 800 лв.

Място на изпълнение на европейския проект: гр. Сандански, Промишлена зона, обл. Благоевград 
 

Консултантска фирма на европейския проект е СиболаЗапитване към Сибола

Изпрати