Изпрати запитване

Консултантска фирма европейски проекти - мнения за Сибола

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола при кандитатстване по европейски проекти! Мнение

Савимекс работи с консултантска фирма Сибола от 2005 година. След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола като консултантска компания по Европейските фондове, й възложихме да координира всички дейности, свързани с изготвяне и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по оперативна програма Конкурентоспособност.

Сибола успешно подготви проектното предложение при кандидаттването за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01, по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013г., като проектът ни беше единственият в страната, одобрен в сферата на производството на храни от големи предприятия.

 

Европейския проект разработен от консултантска фирма Сибола бе единствен одобрен по процедурата на територията на Варна и Добрич. 


С изключително внимание Сибола подготви и реализира тръжните процедури по проекта, както и цялата комуникация с Управляващия орган до успешното получаване на субсидията.  

Успешната съвместна работа по проекта, между Савимекс и Сибола, доведе до изграждането и утвърждаването на дълготрайни бизнес отношения. Висококвалифицираният екип на консултантска фирма Сибола продължава да подпомага намирането на най-ефективни решения относно инвестиционната политика на дружеството по отношение на внедряването на иновации, нови продукти, енергийно ефективни решения, подобряване на производствения капацитет и разширяването на експорта на дружеството.

Сибола разполага с опитни специалисти, които успешно и с чувство на отговорност изпълняват задълженията си към предприятието ни.

Професионализмът  в досегашното ползотворно сътрудничество между Савимекс и Сибола са основание Сибола да бъде препоръчана като коректен партньор в областта на изготвянето и управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз.