Банки, финансиране по ПРСР и ОПИК

Сибанк

Сибанк-финансиране, европроекти, енергийна ефективност 2016

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните  канали за дистрибуция. Сибола партнира на СИБАНК в провеждането на обучителни семинари за новостите по ПРСР 2016 - Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г. в цялата страна, както и с консултации за клиенти на банката.

Финансиране на проекти по ПРСР и ОПИК


Тагове: Сибанк - Сибола | обучения | семинари | европейски проекти - финансиране | кредитиране - ОББ | европейски програми за иновации финасиране | енергийна ефективност - финансиране |

Печат Печат