Новини

Сибола за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия и МСП

18/07/2016
Енергийна ефективност за хотели и предприятия

                                                                                                     
Инициатива за енергийна ефективност на хотели и предприятия на Сибола

Енергийните одитори, мениджърите на хотели и ръководителите на производства ще получат достъп до добри практики, иновации и най-нови технологични решения за повишаване на енергийната ефективност на МСП и големите предприятия, от световните лидери в областта на енергетиката, електрообзавеждането и технологиите за автоматизация General Electric и АBB, както и българските инженерингови компании Artec Robótics и Chime.
 
АВВ предоставя експертиза за най-новите си високоефективни задвижвания на ел. двигатели и цялостен енергиен мониторинг на хотели и предприятия. 

General Electric предоставя последните си разработки за енергоефективни решения в областта на осветлението.
 
Artec Robótics внедрява нови роботизирани системи и автоматизация на промишлени технологии в автомобилния сектор и хранително-вкусовата промишленост за някои от най-известните производители в Испания, Германия и др.
 
Chime е водещият в България внедрител на когенератори в цялостни енергоспестяващи решения за фирмите в индустрията.
 
По този начин, енергийните одитори и ръководителите на предприятия ще получат допълнителна информация как да подобрят проектните си предложения, така че едновременно да повишат спестяванията и да намалят срока за откупуване на инвестициите, в съответствие с критериите на програмите за енергийна ефективност: „Енергийна ефективност за МСП“ и „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“.                              
 

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:
ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Тагове: енергийна ефективност - хотели | енергиен одит | енергийната ефективност - предприятия | General Electric осветление | АBB енергийна ефективност | Artec Robótics роботи | Chime когенерация | консултантски фирми | ОПИК | добри практики | европейски проекти |

Печат Печат