Сибола

 Управление на проекти по Хоризонт 2020, мярка 6.4, привличане на чуждестранни инвеститори


Създадохме отношения на доверие с реалния бизнес от самото начало на дейността си.

Разбираме нуждите и потребностите на предприятията и предлагаме стъпки за надграждане в развитието на технологиите, процесите и отношенията.

В работата изградихме всеотдаен колектив с опит в решаването на трудни и дори невъзможни задачи!
  • Работим всеотдайно за успеха на възложителите ни ! 
  • Прилагаме интердисциплинарен подход в консултантските услуги !
  • Разпределяме компетенции , умения и креативност с отговорност към резултатите!  

Консултантски услуги за регионални стратегии, европроекти за развитието на българските общини.

Сибола съдейства на местната власт за привличане на чуждестранни инвеститори -

за развитие на местната икономика и създаване на качествени работни места.


Сибола има цялостен подход в консултирането, свързан с конкретните нужди на водещи български и чуждестранни компании в индустрията, земеделието, преработката на селскостопански продукти, туризма и информационните технологии.

Европейски проекти управлявани от Сибола – хиляди нови работни места в:

Русе, Пловдив, Варна, Добрич, Сливен, Ямбол, Бургас, Сандански, София Като член на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (БАУКО),
Сибола участва активно в разработването на обществени стратегии в областта на европейско финансиране по процедурите на ОПИК, ПРСР, ОПРР за програмния период 2014-2020 г. Управителят на Сибола Димитър Манов участва като експерт в много публични дискусии в Пловдив, Варна, София, Добрич, Сливен, Бургас, Стара Загора и др.
 
Печат Печат