Изпрати запитване

Актуално

11.04.2017

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

Община Стамболово повишава енергийна си ефективност по Норвежка програма

Община Стамболово успешно повиши енергийна ефективност на сградите си по  Норвежка програма - Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Програмата за Енергийна ефективност и възобновяема енергия цели намаляване на икономическите и социални различия и развитие на отношенията между страните, като опуска подкрепа за защита на околната среда и климат, възобновяема енергия, гражданско общество, културното наследство.
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), отпусната по проекта на Община Стамболово, е 100% или 170 000 евро.
 
В резултат на проекта се съкращават разходите за отопление, подобряват се работната и социална среда на администрацията в Община Стамболово за служители и граждани и се подобрява образователната среда в училище „Св. Климент Охридски”. 
 
В изпълнение на проекта и в съответствие със Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Община Стамболово извърши енергиен одит на сграда, в която се помещават администрацията на Общината и СОУ „Св. Климент Охридски. Анализът препоръча повишаване на енергийната ефективност в сградата чрез топлоизолация, подмяна на котелните системи и система за автоматизация на отоплението.
 

По Норвежка програма за енергийна ефективност община Стамболово, Хасково повиши енергийна ефективност на сградите си и въведе отопление на пелетиОсъществи се подмяна на нафтовите котли с пелетни такива с мощност 300 кW и възможност за изгаряне на пелети, биомаса и дървесен чипс, което осигурява намаляване на експлоатационните разходи. Новите активи имат горивна ефективност от над 90%, при което суровината изгаря в максимална степен с минимално пепелно съдържание. Пелетите са екологично чист и възобновяем източник, с ниска влажност, висока ефективност и минимално отделяне на въглероден диоксид. 

Изпълнението на мерките осигурява спад в разходваната енергия за отопление в размер над 107 MWh/г., като по този начин Община Стамболово намалява ежегодните си разходи.
 
Осъществи се и автоматизация на топлоподаването в сградата чрез окомплектоване на котлите с електронни табла за управление, седмичен програматор, автоматика за управление на горенето.
 
Производството на възобновяема енергия на годишна база в резултат от изпълнението на проекта се равнява близо на 150 МWh, а на намалените емисии на CO2 - близо 50 тона.
 

 Запитване към Сибола

Изпрати