Изпрати запитване

Актуално

28.12.2015

Стартира процедура - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Стартира процедура - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Стартира процедура - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

През 2017 ще стартира програма за разработване на продуктови и производствени иновации за предприятията.

Целта на процедурата Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията е повишаване на иновационната дейност, като изпълнението на проектите води до пазарна реализация на продукт, стока или услуга, или технологичен процес в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 000 евро (97 791 500 лева), от които 42 500 000 евро са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 7 500 000 евро – национално съфинансиране. 

От този бюджет са предвидени 15 млн. евро за микро и малки предприятия, 15 млн. евро – за средни и 20 млн. евро за големи предприятия.

Минималната помощ  за всички категории предприятия е 100 000 лв., а максималният размер на БФП е 1 000 000 лв. за микро, малки и средни предприятия, като за големи предприятия е 1 500 000 лв.  

Размерът на помощта за дейности извън Югозападен район е 70% за микро и малки предприятия, 60% за средни и 50% за големи предприятия.

Размерът на помощта за дейности в за дейности в  Югозападен район е 45% за микро и малки предприятия, 35% за средни и 25% за големи предприятия.

Интензитет на помощта за режим „de minimis” – 90% за всички категории предприятия.

Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Процедурата Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията е с краен срок за подаване на проектни предложения до 04 април 2016 г.
 

През 2017 стартира програма за разработване на продуктови и производствени иновации

 

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН: 02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВАЗапитване към Сибола

Изпрати