Изпрати запитване

Актуално

26.04.2020

Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията

Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията

ПРОЦЕДУРА ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ПО ОПИК

Процедурата се отваря еднократно за срок от един месец до усвояване на отпуснатия ресурс.
Особеното тук е, че се дава възможност на кандидатите да коригират пдокументите, които са подали в ИСУН, като от значение ще бъде времето на подаване на последната корекция.

Безвъзмездна финансова помощ, която се отпуска за един проект е от 30 000лв до 150 000 лв, като може да се поиска максималния размер от 5% от оборота за 2019 г. Максималния интензитет е 100 %.

Процедурата ще даде възможност на българските средни предприятия да се справят с последиците от пандемията COVID-19. Те обаче трябва да участват само индивидуално, тоест без партньорски организации или клонове на юридически лица.
 

Допустимите кандидати могат да бъдат само средни предприятия, юридически лица или ЕТ, които в подадения към НСИ годишен финансов отчет (ГФО) за 31.12.2019 г. не са показали отрицателен финансов резултат, а имат най-малко 1 млн. лв. Другото важно условие е да имат 2 или повече приключени финансови години и след 01.02.2020 г. да имат спад в оборота повече от 20%.

За да са допустими разходите, те следва да са направени от дата 01.02.2020 г. до края на изпълнението на проекта, да са необходими изцяло за проекта и да се отнасят за закупуване на суровини и материали, външни услуги, персонал и здравно-осигурителни вноски.

Кандидатите ще могат да избират как да получат финансовата помощ -  авансово и окончателно плащане или само окончателно.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, след като се сключи административния договор.

За да се подадат проектните предложения се използва онлайн системата на ИСУН, като е необходим и валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 

Успехът от работата по един проект включва, както организацията и оформянето на наличната информация в предложение, така и по отчитането на проекта.
 

Най-засегнатите икономически сектори от пандемията COVID-19

Най-засегнатите сектори се оказват туризмът - хотелите и ресторантите, както и културно-развлекателния и спортния сектор.
Ако кризата продължи до месец септември, туризмът в страната ще има 70 % намаление на приходите. На следващо място се нареждат индустрията и строителството.
Най-малко загуби засега търпят сектор ИКТ и  аутсорсинг индустрията. Но в средносрочен и дългосрочен план, компаниите в развойна фаза също започват да отлагат инвестиционните си намерения, което ще повлияе негативно върху ИКТ индустрията и стартъп средата.  


Сибола има 20 годишен опит в успешното кандидатстване и отчитането на стотици проекти и е предпочитан избор за консултант. От съществено значение се оказва подготовката на анализ на взаимовръзката между панемията и икономическия спад. Необходимо е да бъде изградена ясна стратегия за излизане от затрудненията на предприятията.

За контакти: 0896 801339, 0897 971491, 02/971 29 22Запитване към Сибола

Изпрати