Браншови организации

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци - СППЗ  работи за защите на професионалните интереси, информационно обслужване и подкрепа на членовете си в областта на технологията, техниката, научните постижения и маркетинга в консервната промишленост. Организацията партнира на държавните органи при изготвяне на нормативната база, при провеждането на лицензионни и контролни дейности в хранително-вкусовата промишленост

Сибола сътрудничи със СППЗ по проекти по мярка 4.2 за енергийната ефективност на предприятията от бранша.


Тагове: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци - СППЗ | браншова организация | мярка 4.2 | енергийна ефективност | консервна промишленост | хранително вкусова промишленост |

Печат Печат