Изпрати запитване

Браншови организации

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци - СППЗ партнира на държавните органи при изготвяне на нормативната база, при провеждането на лицензионни и контролни дейности в хранително-вкусовата промишленост 

Сибола сътрудничи със СППЗ по проекти по мярка 4.2 за енергийната ефективност на предприятията от бранша.