Изпрати запитване

Браншови организации

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци - СППЗ  работи за защите на професионалните интереси, информационно обслужване и подкрепа на членовете си в областта на технологията, техниката, научните постижения и маркетинга в консервната промишленост. Организацията партнира на държавните органи при изготвяне на нормативната база, при провеждането на лицензионни и контролни дейности в хранително-вкусовата промишленост 

Сибола сътрудничи със СППЗ по проекти по мярка 4.2 за енергийната ефективност на предприятията от бранша.