Новини

Тристепенна защита за повишаване на енергийна ефективност в предприятията от Сибола

13/02/2017
проекти за енергийна ефективност 2017

Eнергийна ефективност в хотели и предприятия от Сибола

За успешни европроекти за повишаване на енергийна ефективност в хотели и предприятия, Сибола прилага 3 степенна гаранция:


⟶ Структуриране на инвестиционните намерения, подготовка и реализация на проект с европейско финансиране съгласно условията и критериите за оценка с цел гарантиране на максимална успеваемост на проекта.

⟶ Постигане на гарантиран резултат за повишаване на енергийна ефективност в хотела или предприятието чрез иновативните решения на световни технологични лидери като ABB, General Electric и водещи български експерти, с които Сибола има дългогодишен опит и успешни практики.

⟶ Максимизиране на ползите от проекта, чрез съкращаване срока на откупуване на инвестицията и увеличаване на финансовия ефект от реализирането на проекта.

Предприятията, които имат инвестиционни намерения за европроект за повишаване на енергийна ефективност по програмата на Регионално развитие на МРРБ  и Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност могат да започнат подготовката на своите проектни предложения.

Проектите за енергийна ефективност могат да са на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е предвиден от 25 до 50%.ВИЖТЕ ОЩЕ:

Успешни практики на Сибола за повишаване на енергийната ефективност в хотели и предприятия.


Тагове: енергийна ефективност хотели | консултантска фирма - европейски проекти | Енергийна ефективност предприятия | Сибола | енергийна ефективност ОПИК |

Печат Печат