Изпрати запитване

Актуално

20.02.2021

Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19

Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  - актуална процедура
 

Заедно с подготовката на проектите по процедурата Сибола подпомага предприятията в адаптирането им към променящата се икономическа среда, причинена от пандемията. 

Дейността на Сибола следва три направления:

1. Общ преглед и анализ на предприятието
2. Подобряване на ефективността на търговската дейност на предприятието съвместно с Another Point Advisers 
3. Системи за анализ на информацията от SAP и партньориВ настоящата ситуация огромна част от предприятията в Европа и света се преструктурира. Фирмите предоговарят с нови поддоставчици основените си производствени и продуктови процеси.

Сибола съдейства за успешно преструктуриране бизнес процесите в предприятията: 

- разглеждаме текущото им състояние и откриваме критичните точки
- анализираме процесите на вземане на решения и потока на информация във фирмата
- анализираме потока на информация във фирмата
- повишаваме ефективността на търговските отдели
 

Подобряване на ефективността на търговската дейност на предприятието съвместно с APAdvisers - ефективност и международна практика: 

- създаваме заедно с екипа на предриятието пътна карта за целите и стъпките за постигането им в търговската политика
- оценяваме търговските практики
- поставяме цели и създаваме методология за постигането им
- постигаме максимално ефективно взаимодействие между търговските звена, производството и логистиката
- създаваме индикатори за удовлетворението на клиентите 
- организираме обучения и тренинги за търговците и дилърите в компанията
- поетапно внедряваме подходящи методи за дигитализация в работата на търговските отдели.

 

Организиране на цялостно структуриране на информацията в предприятието по стандартите на SAP

Резултат гарантиран от използването на най-добри световни практики за обработката на информацията.
Оптимизираме взаимодействията с доставчиците и клиентите за да се позиционират в ефективни партньорства в новата динамична среда.
С помощта на анализаторите от SAP подбираме точните технологични решения, с които бързо да можем да отговорим на изискванията на своите клиенти.
С точно прецизирани финансови измерители при вземането на решения съдействаме за да се възстановят затруднените връзки на доставки, контрол на разходи и паричните потоци.Запитване към Сибола

Изпрати