Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

ВИТТЕ Аутомотив, Русе

ВИТТЕ Аутомотив, Русе

Внедряване на иновации в предприятие на водеща немска компания в Русе

WITTE Automotive, световен лидер в производството на заключващи механизми за автомобилната индустрия, стартира производствена дейност в Русе преди 4 г. Компанията непрекъснато се развива, разширява и подобява капацитета си на производство.
Част от стратегията за развитие е и проектът на Витте Аутомотив България, получил финансова подкрепа на ОПИК г., в рамките на процедура Внедряване на иновации в предприятията.

 

Европейския проект на предприятието в Русе внедрява иновации с нов развоен център


Проектът на фирмата в Русе предвижда внедряването на нови продукти, предназначени за водещи производители в автомобилната индустрия.
Ще бъде организиран цялостно нов процес – за създаването на нови продукти и изделия, който да даде възможност за извършване на всички дейности, свързани с дизайна, прототипиране, тестване и лабораторни измервания, техническа подготовка на производството, разработка на процеса, проектиране и производство на оборудване и монтаж и логистика, и цялостно управление на организацията.
По този начин, част от конструкторската и развойна дейност на концерна ще бъде пренесена в България, като много млади български инженери ще имат възможност да се изградят като специалисти в съвместните инициативи на Русенския университет Ангел Кънчев и WITTE Automotive.

В края на 2012 г. – началото на 2013 г. компанията купува терен в източната промишлена зона на Русе – около 100 000 кв.м. В момента завършва изграждането на административна и производствена сграда заедно с прилежащата инфраструктура. Първият етап ще стартира през пролетта на 2014 г. когато ще бъдат открити 500 нови работни места, а оборотът се очаква да бъде над 70 млн.евро. Предвижда се, след приключване на проекта, Витте Аутомотив да разполага с 40 000 кв. м производствена площ и нови работни места, като по този начин ще се превърне в един от най-големите заводи на територията на община Русе.


Внедряваните иновации от Витте Аутомотив допринасят за развитието на Русе като център на автомобилен клъстер


 
Регистрираната в България дъщерна фирма на немската компания разполага със сертификат за инвеститор клас А. Българската агенцията за инвестиции ще отпусне 1 млн. лева за инфраструктурата – подземен канал и обслужващата улица.
Община Русе предвижда  промяна в транспортната схема на града, като се пуска нова автобусна линия, която да осигури превоза на работниците за трисменния режим на работа.

WITTE Automotive е основана през 1899 г. и първоначално произвежда ключалки за куфари и катинари. След Втората световна война компанията се специализира в направата на ключалки за автомобилната индустрия, като първите продукти намират приложение в легендарния „бръмбар“ на Volkswagen. Компанията има четири производствени предприятия в Германия  в Чехия, България и Франция.

Внедряваните иновации - ключов фактор за автомобилостроенето в ЕС 

ЕС е най-големият производител на моторни превозни средства в света, а автомобилната индустрия играе основна роля в европейската икономика. Секторът осигурява заетост на огромен брой квалифицирани специалисти и като най-голям частен инвеститор в Европа в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД).

Разработваните и внедрявани иновации са основен двигател за развитието на автомобилостроенето с огромен принос към БВП на ЕС.


С ежегодно произвежданите 6 милиона автомобили, съставляващи 35,6 % от общото автомобилно производство в ЕС, автомобилната промишленост заема водещо място в икономиката на Германия с близо 1 милион работни места.

Оперативна програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Наименование на проекта: Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във Витте Аутомотив България.

Стойност на проекта: 5 999 394, 96 лв.
 

Място на изпълнение на европроекта: Русе

Консултантска фирма на европейския проект е Сибола. Запитване към Сибола

Изпрати