Изпрати запитване

Корпоративни клиенти

ВИТТЕ Аутомотив

ВИТТЕ Аутомотив
ВИТТЕ Аутомотив е световен лидер в производството на заключващи механизми за автомобилната индустрия. Компанията има базирани производствени мощности в Германия, Чехия, Франция и България. ВИТТЕ Аутомотив е основен доставчик на заключващи системи  за VW group и Volvo.  

Сибола е консултант на ВИТТЕ Аутомотив в изработването и реализацията на проект, с европейско финансиране за внедряване на иновации.

Гамата от продукти на предприятието е толкова разнообразна, колкото и самия автомобилен свят: мехатронни и механични решения за врати, предни и задни капаци, заключващи системи и дръжки за врати, интериорни продукти, например за автомобилните седалки и редица други.
Защо да кандидатствате с подобен проект за иновации?
 

Внедряването на европейски проекти за иновации в индустрията и по-специално в производството на автомобилни компоненти и части може да донесе редица предимства:

  1. Финансова подкрепа: Европейските проекти често предлагат значителни суми за финансиране, които могат да помогнат на предприятията да разработят и тестват нови технологии без да поемат целия финансов риск.

  2. Достъп до експертиза: Участието в такива проекти позволява на фирмите да се свържат с водещи институции, университети и изследователски центрове, които разполагат със специфични знания и опит.

  3. Стимулиране на иновациите: Европейските проекти често насърчават сътрудничеството между участниците, което може да води до нови идеи, подходи и технологии.

  4. Повишено качество: Инвестирането в иновации може да доведе до по-високо качество на производството и до по-добри продукти, които отговарят на стандартите и изискванията на пазара.

  5. Конкурентно предимство: Въвеждането на новаторски технологии и методи може да предостави на фирмите конкурентно предимство, което да ги отдели от конкурентите.

  6. Отговор на регулации: Европейските регулации и стандарти по отношение на околната среда, безопасност и др. стават все по-строги. Иновациите могат да помогнат на предприятията да отговорят на тези изисквания по-ефективно.

  7. Намаляване на разходите: Иновациите в производствените процеси често водят до по-голяма ефективност и намаляване на разходите.

  8. Откриване на нови пазари: Новите технологии и продукти могат да отворят врати към нови пазари или ниши, които преди това може да не са били достъпни.

  9. Подкрепа за устойчивост: Много от европейските проекти се фокусират върху устойчивост и околна среда. Участието в тези проекти може да помогне на предприятията да станат по-зелени и устойчиви.

  10. Мрежови взаимодействия: Участието в европейски проекти създава възможност за изграждане на силни партньорски връзки с други организации, които могат да бъдат полезни в бъдеще.