Изпрати запитване

Разработване на продуктови и производствени иновации

Видове разработвани иновации в предприятията

Видове разработвани иновации в предприятията:


1. Продуктова иновация  

Продуктовата иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване.

2. Производствена иновация 

Производствена иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и софтуера.

3. Маркетингова иновация 

Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена.

4. Организационна иновация

Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.
 

Правна защита на разработваните иновации

Иновациите могат да бъдат защитени с патент, като притежателят на патент има изключителното право да забрани на други лица да използват изобретението. Всяко изобретение, за което се подава заявка трябва да отговаря на следните три критерия :
  – новост в световен мащаб,
  – изобретателска стъпка и
  – промишлена приложимост
 
Изобретение, защитено с патент, има 20 годишен срок на закрила. Процесът по издаване на патент се състои от следните три етапа - подаване на заявка за регистрация на патент, формална експертиза и експертиза по същество и решение за издаване на патент. Срокът за издаване на патент в ЕС обикновено е от две до пет години. 

Изобретенията се регистрират и като полезни модели. Срокът за това е 6 месеца, а иновацията е защитена за 10 години.
 

Разработване на продуктови и производствени иновации в десетки български предприятия от екипа на Сибола Запитване към Сибола

Изпрати