Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

16.12.2019

Внедряване на иновация в предприятието ВАПТЕХ, Плевен

Внедряване на иновация в предприятието ВАПТЕХ, Плевен

Внедряване на иновация в предприятието на Ваптех, Плевен

Ваптех Плевен е машиностроително предприятие с история повече от 90 години. Произвежда цялостни решения до ключ за водноелектрически централи, металообработващата промишленост и технологии за опазване на околната среда.

Водноелектрическите централи на Ваптех работят в десетки страни но света -  планините на Швеция и Норвегия, всички Балкански страни, Грузия, Армения, а от скоро и в Южна Америка.

Предприятието разработва и внедрява иновативен процес, свързан с мониторинг и прогнозна техническа поддръжка на хидро и електромеханично оборудване, на база получени данни от специален датчик. Ще се използва патентован сензор за диагностика и мониторинг на избрани ключови физически параметри на съоръженията. Сензорът ще бъде монтиран в определени части от оборудването, което е инсталирано при клиента. 

Това ще осигури възможно най-качественото следене на работата на съоръженията. По този начин с постоянен интелигентен мониторинг, навременно се прогнозират аварийни ситуации, преди да настъпят.
В следствие на изпълнението на този проект, ще се намалят рисковете за негативни последици за околната среда, ще се повиши ефективността и сигурността на оборудването, ще се планират профилактични спирания на ВЕЦ и други централи в моменти, които ще генерират най-малко загуби.
 

Внедяване на иновация в предприятието чрез дигитализация

Събираната огромна информация за текущото състояние на централите осигурява постоянно оптимизиране по всички компоненети на процесите по производството, включително по използваните компонети от поддоставчици.
Крайните клиенти на Ваптех ще получат не просто добър и надежден продукт, а цялостно решение с много по висока ефективност – по-ниски разходи да поддръжка и експлоатация, планираните ремонти да се изпълняват в периодите с по-нисък водоотток, по-висока надеждност и по-дълъг експлоатационен период от работата на съоръженията.
 

Внедряваните иновации целят цялостно подобряване на ефективността на Ваптех по два основни начина - първо с намаление на разходите за гаранционни ремонти и второ чрез продажбите на цялостни решения с висока норма на надеждност и доходност за инвеститора.

Съвместно с инженерния екип на Ваптех, консултантите от Сибола са структурирали отделни дигитални пакети бази данни, които ще се предават на центрове за обработка на информацията с различна компетентност - металознание, механика, електро-двигатели, хидроинженери, климатолози.

С внедрената иновация и дигитализация Ваптех, Плевен създават крайно решение с напълно различна възвращаемост на инвестицията и съответно подобрени възможности за реализация. 

 Запитване към Сибола

Изпрати