Изпрати запитване

Актуално

29.11.2019

Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?

Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?

Внедряването на иновации в предприятията на Швеция

Мощният микс от групи за научноизследователска и развойна дейност, възможности за изпитатвания на внедряване на нови продукти и процъфтяваща финансова среда за стартиране прави Швеция трамплин за внедряване на иновации в предприятията, създаване и транфер на нови идеи, технологии и продукти на глобален пазар.

 

8 причини, защо предприятията на Швеция водят по внедряването на иновации в ЕС:

Швеция е на второ място по най-високи разходи за НИРД в Европа като процент от БВП, с 40% по-висок от средния за ОИСР.

Повече от 100 центрове за тестване, изпитване и демонстрации с придружаващи екосистеми от експерти и финансисти нареждат Швеция в групата държави с най-висок дял на изследователите в работещото население (1,25%) .

През последното десетилетие правителственото финансиране за НИРД се е увеличило с 25%.

Изследователски интензивен бизнес сектор и процъфтяваща стартъп среда.

Основен участник в международните изследователски мрежи и партньорства за финансиране, като например програмата на ЕС „Хоризонт 2020“

Швеция постигна №1 в класацията на ЕС за четвърта поредна година в Европейската таблица за иновации, публикувана от Европейската комисия.

Швеция предоставя на производителите съвместна и отворена екосистема за създаване и внедряване на иновации в предприятията с широки възможности за научноизследователска и развойна дейност в регион, в който цифровата готовност е висока. 3,3 % от БВП се инвестират годишно в изследвания и разработки, от които 70 % се осъществява от частния бизнес.

Позицията на Швеция като световен лидер в областта на иновациите, с второ място в глобалния индекс на иновациите след Швейцария, се свежда до мощна комбинация от три фактора:

- Атрактивни изследователски системи

- Компетенции и умения на високо ниво

- Процъфтяваща, дисциплинарна среда за обучение и тестване.

Например правителствени органи като RISE, Научноизследователски институти на Швеция и Swerea предлагат спектър от услуги, които обединяват авангардни компетенции от академичните среди, промишлените предприятия и публичния сектор. Този модел на Triple Helix се основава на добре работещи сътрудничества, които са в основата на високото практическо значение на шведските инициативи за научноизследователска и развойна дейност.


Повече от 60% от съществуващите шведски предприятия изпълняват иновационни програми

Много от предприятията в Швеция получават финансиране от правителствени агенции като ALMI, Tillväxtverket и Vinnova. Шведските предприятия получават стабилна подкрепа за финансиране на научноизследователска и развойна дейност и RISE е добър пример за това как предприемачите могат да изкарат идеи на следващото ниво.


Агенцията осигурява достъп до мрежа от повече от 100 съоръжения в изпитателни центрове в цялата страна, които стимулират иновационни проекти, с талантлив изследователски персонал и инженери на повикване. Това дава възможност на предприятията да тестват и валидират нови материали, продукти и процеси с инвестиции с нисък праг. RISE е също безценен актив за компаниите от гледна точка на намиране на външни нишови компетенции в областта на материалознанието и инженерството.
 

Внедряването на иновации от съществуващите предприятия се стимулира от клъстерите на знания 

Не по-малко важен е и растежът на клъстерите от знания в цялата страна, които улесняват присъединяването на съществуващите предприятия за преминаване към Индустрия 4.0.

Компаниите, висшите учебни заведения и правителствените агенции все повече участват в програми като Produktion 2030, Region Automation и Smart Industry. Те са насочени към постигане на общо разбиране за технологиите, уменията и образованието, които ще направят бизнеса гъвкав, устойчив на бъдещето и годен за целта.

Разбирането за иновациите като ключ към успешното развитие на предприятията, на страната и на отделните граждани е част от възпитанието в семействата и училищата в Швеция.

Една съвсем малка част от продуктите използвани в цел свят, създадени от шведи са компютърната мишка, плоския екран на мониторите, SKYPE системата за комуникация, телефонната слушалка, тетрапак опаковката, кибрита....Сибола съдейства на предприятията във внедряването на иновации и реализирането им

Сибола може да съдейства за изготвяне на цялостна стратегия за иновационна политика, изграждането на иновационна среда и мотивация на екипа.
Заедно с внедряването на иновацията в предприятията можем да подкрепим комерсиализация на новите продукти и услуги на предприятията.Запитване към Сибола

Изпрати