Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

Zlatex

Zlatex - Fendt - подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

Zlatex представлява в страната FENDT, водещия германски производител на трактори и друга земеделска техника. Сибола е консултант на дружеството по подмярка 4.1 на ПРСР. Печат Печат