Изпрати запитване

мярка 6.4 - Министерство на земеделието

Мярка 6.4 - Интензитет и размер на помощта :
Финансовата помощ по мярка 6.4 на ПРСР не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта съгласно решенията на Комитета по наблюдение на ПРСР към Министерство на земеделието, горите и храните при спазване на правилата за „минимална помощ“.
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 - приоритети
Приоритети за оценка на проектите по мярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности в селските райони 2023 г.
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 стартира през 2018г
11.10.2017
Мярка 6.4 стартира през 2018г

Новина от Министерство на земеделието - стартиране на прием по Мярка 6.4 на ПРСР през 2018 г.
Стартирането на приема по мярка 6.4 на ПРСР е планирано за второто полугодие на 2018. 

Повече Повече Повече
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
06.09.2018
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
Стартира приема на проектни предложения по мярка 6.4 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от ПРСР за инвестиции в селските райони.
Кандидатстването ще се осъществява в рамките на три  процедури  предвидени в проекта: -  развитие на занаяти, развитие на услуги и други неземеделски дейности за производство .
Повече Повече Повече