Изпрати запитване

мярка 6.4 - наредба

Мярка 6.4 - списък на селските райони:
По мярка 6.4 на ПРСР - списък на селските райони, където кандидатите трябва да имат седалище или клон
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица
 
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 стартира през 2018г
11.10.2017
Мярка 6.4 стартира през 2018г

Новина от Министерство на земеделието - стартиране на прием по Мярка 6.4 на ПРСР през 2018 г.
Стартирането на приема по мярка 6.4 на ПРСР е планирано за второто полугодие на 2018. 

Повече Повече Повече