Изпрати запитване

подмярка 6.4 на ПРСР

Мярка 6.4 - списък на селските райони:
По мярка 6.4 на ПРСР - списък на селските райони, където кандидатите трябва да имат седалище или клон
Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица
 
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 - Чайковите къщи
Мярка 6.4 - Чайковите къщи
Мярка 6.4, къща за гости - Подкрепа за неземеделски дейности
Стойност на европейския проект по мярка 6.4: 418 310,57 лв.
Място на изпълнение: село Бръшлян, общ. Малко Търново, Бургас
Повече Повече Повече
Мярка 6.4 - къща за гости Дивата ферма
Мярка 6.4 - къща за гости Дивата ферма
Мярка 6.4, къща за гости - Подкрепа за неземеделски дейности
Къща за гости Дивата ферма
Стойност на проекта по мярка 6.4: 263 417,50 лв
Място на изпълнение на проекта: с.Горно поле, общ. Маджарово, Хасково
Повече Повече Повече