Изпрати запитване

Програма за развитие на селските райони

БАЛКАН АГРО, Варна
БАЛКАН АГРО, Варна
Консултантска фирма Сибола ни помогна при кандитатстване с успешен проект по мярка 4.1 за земеделска техника и насаждане на био лавандула, а след това и за преработка по мярка 4.2. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамеряват да кандидатстват за инвестиции в земеделските си стопанства.
Повече
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
08.05.2020
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
Стартира Мярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Предстои прием 2021 по Мярка 4.1 за животновъдството.
Повече Повече Повече
мярка 4.2 на ПРСР
19.10.2023
По-малка административна тежест за проектите по мярка 4.2
Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Повече Повече Повече