Изпрати запитване

европейско финансиране

Е. Миролио
Е. Миролио
Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, кандидатстване и управление на проектите по отворени европейски програми. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти
Повече
СЛ Индъстрис, Русе
СЛ Индъстрис, Русе
Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по кандидатстване и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение на подготовката на кандидатстването  с европроекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 
Повече
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола организира кандидатсването и управлението европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в РусеКонсултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.
Повече
ЕТ Дора - Тодорка Джоголанова, Копривщица
Екипът на консултантска фирма Сибола ни впечатли със своя професионализъм, позитивно отношение, прецизност и също така ни помогна при решаването на различни казуси , които възникваха в процеса на работа. Изключително сме доволни от партньорството си със Сибола. За нас амбициозния и креативен екип от млади хора, работещи там е партньор, доказал през времето,че заслужава доверие и довежда започнатото до успех! 
Повече
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
27.02.2019
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
Европейският парламент увеличава на финансирането на българските предприятия за разработване и внедряване на иновации от европейски фондове за следващия програмен период  2021 – 2027. По общите цели и политики на съюза има консенсус, а увеличение на средствата е заложено за държавите от Южна Европа, като най-съществено е за България, Румъния и Гърция.

 
Повече Повече Повече