Изпрати запитване

енергийна инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 4 на ОПИК: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ
Приоритетна ос 4 Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ е с бюджет 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета) и цели подпомагане на енерийната инфраструктура  и енергийната сигурност на държавата.