Изпрати запитване

ресурсна ефективност

ПРИОРИТЕТ 3 на ОПИК: Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията
Приоритетна ос 3 Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията е с бюджет 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета)” и цели подобраване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия.

В досегашния си консултантски опит Сибола е участвала при реализацията на повече от 110 европейски проекта за МСП, с доказана енергийна ефективност от инвестициите. 
 
Повече Повече Повече