Изпрати запитване

ПРСР - подмярка 4.2

Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
Одобрен проект изпълнен по мярка 4.2 на ПРСР в Камено, Бургас
Eвропейски проект: Изграждане на ново мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в град Камено, Бургас
Стойност на проекта в Камено, Бургас: 7 809 833,02 лв.
Повече Повече Повече
мярка 4.2 на ПРСР
19.10.2023
По-малка административна тежест за проектите по мярка 4.2
Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Повече Повече Повече