Изпрати запитване

внедряване на иновации - европроекти

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
30.11.-0001
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Общата цел на процедурата Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт, стока или услуга, или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Повече Повече Повече