Изпрати запитване

мярка 4.1 - критерии

СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
08.05.2020
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
Стартира Мярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Предстои прием 2021 по Мярка 4.1 за животновъдството.
Повече Повече Повече