Мярка 6.4

мярка 6.4 2022

Мярка 6.4 инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 2022  ПРСР 

 

Сибола - ефективни решения за висока оценка на проектите по мярка 6.4

 

Финансиране по мярка 6.4 на Програмата за развитие на селските райони
 

Мярка 6.4 прием 2022 - краен срок за прием на ДФЗ за медицина, автосервиз и др. услуги:

 • автосервиз, автомивка, ремонт на земеделска техника
 • ремонт на битови уреди, електорника, GSM апарати, часовници
 • кабинет за медицински дейности, зъболекарски кабинет
 • спортни  и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация
 • аутсорсинг, интернет и др. операторски услуги, дейности в IT сектора  
 • пералня, химическо чистене, гладене
 • козметичен салон, фризьорски салон
 • детска градина, хоспис, старчески дом 
   

Мярка 6.4 - къщи за гости 2022, прием туризъм:

 • аква - парк, басейн, спа - център, водни атракции
 • уелнес център, спортен център, 
 • къщи за гости, семейни хотели и ресторанти

Мярка 6.4 2022 - срок за прием производство 2022 по МИГ:

 • бетонов възел, производство на бетонови изделия
 • Производство на облекло и други шивашки дейности
 • Сладкарски цех, призводство на тестени закуски, производство на готови храни
 • Хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, сухи сладкарски изделия
 • Производство на шоколадови и захарни изделия
 • Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

Мярка 6.4 прием 2022 - краен срок за прием за занаяти :


1. Кожарство
2. Изработване на накити
3. Изработване на изделия от ковано желязо
4. Художествено леене
5. Звънчарство
6. Ножарство
7. Изработване и ремонт на старинно оръжие
8. Везбарство
9. Художествено плетиво
10. Изработване на национални кукли
11. Грънчарство
12. Художествена обработка на дърво и дърворезба
13. Изработване на художествени тъкани
14. Гайтанджийство
15. Изработване на национални костюми
16. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
17. Художествена обработка на камък
18. Бакърджийство (медникарство)
19. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
20. Ръчно килимарство


 

Консултантските услуги на Сибола по мярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности на ПРСР включват:

 • Създаване, оценка и развитие на планове и стратегии за развитие.
 • Подобряване на рентабилността и пазарната реализация.
 • Сравнителен анализ на възможните технологични и бизнес решения.

Министерство на земеделието стартира отваряне на прием на документи по мярка 6.4 2022 с нови изисквания 


 
Контрол върху постигнатити резултати от продажби и отворени работни места, което поставя изисквания за реален, разработен в дълбочина и перспектива бизнес-план и коректна отчетна документация.
 
Опитът на Сибола в десетки реално осъществени и работещи успешно проекти ни позволява да бъдем полезни и резултатни за партньорите ни по мярка 6.4. Познаваме реалните фактори за устойчива работа в секторите и направленията на неземеделските дейности.

Отговорността на управленски консултанти ни задължава да съдействаме на нашите партньори за реализирането на максимално ефективни инвестиции, решения и бизнес концепции, на базата на добри практики и доказани модели за работа.

 

Отваряне на прием 2022 на документи за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - производство, услуги и занаяти - краен срок 15 октомври

Мярка 6.4 - списък на селските райони:

По мярка 6.4 на ПРСР - списък на селските райони, където кандидатите трябва да имат седалище или клон


Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица

 


Виж повече

Мярка 6.4 - Интензитет и размер на помощта :

Финансовата помощ по мярка 6.4 на ПРСР не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта съгласно решенията на Комитета по наблюдение на ПРСР към Министерство на земеделието, горите и храните при спазване на правилата за „минимална помощ“.

Максимален размер на субсидията е 200 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Aвансовите плащания са до 50% от одобрената субсидия по проекта.

Печат Печат