Изпрати запитване

Текущ прием 2024

ПКИП 2023 - 2024 Прием на проекти за разработване на иновации
ПКИП 2023 - 2024 Прием на проекти за разработване на иновации
По тези проекти ще се финансира разработване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
Повече Повече Повече