Изпрати запитване

Текущ прием 2024

проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
Прием на проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
По направлението ще се финансират също така материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени., както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление.
Повече Повече Повече