Изпрати запитване

НПВУ 2023

 НПВУ земеделие европейски програми
22.08.2023
Удължават сроковете за Националния план за възстановане и устойчивост до март 2024
Таня Георгиева, зам. министър на земеделието, която е пряко ангажирана с изпълнението на Националния план за възстановане и устойчивост (НПВУ), обяви, че сроковете за плана се удължават до март 2024
Повече Повече Повече
проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
Прием на проекти по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ
По направлението ще се финансират също така материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени., както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление.
Повече Повече Повече
земеделска техника по НПВУ
17.10.2023
Кои са акцентите в приема на проекти за земеделска техника по НПВУ?
Българските земеделски производители и предприемaчи в аграрния сектор могат да се възползват от възможността за субсидирана подкрепа чрез проекти по НПВУ за закупуване на нова земеделска техника и оборудване. 
Повече Повече Повече
Лозарски проекти по НПВУ
19.10.2023
За какво могат да кандидатстват лозарите в приема на проекти по НПВУ?
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече предоставя на лозарите възможността да кандидатстват за селскостопанска техника. Това е промяна в посока, която предлага на този специализиран сектор по-големи възможности за развитие и модернизация.
Повече Повече Повече
биопроизводители проекти по НПВУ
15.11.2023
Сибола предлага 50% отстъпка за биопроизводители с проекти по НПВУ
Сибола предоставя 50% намаление от първоначалната такса за подготовка на проекти, което представлява значителна подкрепа за биопроизводителите. Предлаганите от Сибола услуги обхващат комплексно решение, включително помощ при подготовката и отчитането на проектите пред Държавен фонд „Земеделие“.
Повече Повече Повече