Мярка 6.4 2023

Mярка 6.4 2023 прием на ПРСР

Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности


 

Виж повече

Мярка 4.1 2023

Подкрепа за инвестиции в подкрепа на
технологична и екологична модернизация 

Виж повече

Разработване на иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията
ефективни решения

Проекти и финансиране

Виж повече

Земеделски програми 2023 ДФЗ

Фонд Земеделие
Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Виж повече

Консултант по мярка 4.1 и мярка 4.2Защо избират Сибола за консултант по мярка 4.1 и мярка 4.2 на ПРСР
 

Виж повече


Успешни европейски проекти

Димитър Манов, енергийна ефективност и ВЕИ
Димитър Манов: Енергийната ефективност от рентабилност, става фактор за оцеляване
Внедряване на иновация и дигитализация в предприятието ВАПТЕХ
Внедряване на иновация в предприятието ВАПТЕХ, Плевен
Коловаг - внедряване на иновация в предприятето
КОЛОВАГ внедрява иновация за железниците от европейски мащаб
мярка 4.2, Бургас
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
HL-TopMix, Сливен, мярка 4.2
Мярка 4.2 - HL-TOP MIX Сливен
Енергийна ефективност, мярка 4.1, 6.4

Земеделски програми,
Мярка 4.1, 6.4 2023

  • Сибола изготвя и управлява проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятията по плана за възстановяване и устойчивост и ОПИК
  • Мярка 4.1 и 6.4 2023 от ПРСР - инвестиции в подкрепа на технологична и екологична модернизация, земеделски и неземеделски дейности,изисквания и срокове на ДФЗ.
  • Над 800 одобрени проекта финансирани по европейски програми за индустрия, земеделие, туризъм, внедряване на зелена енергия, иновации и дигитализация - SAP, ERP решения.

Актуално

25/02/2023
енергийна ефективност
Стартира процедура за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията и туризма
29/06/2022
Димитър Манов, енергийна ефективност и ВЕИ
Димитър Манов: Енергийната ефективност от рентабилност, става фактор за оцеляване
22/02/2021
Подкрепа на малки предприятия над 500 000
Стартира процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000
20/02/2021
Подкрепа за малки предприятия
Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19
03/07/2020
мярка 4.1 ДФЗ
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
08/05/2020
Мярка 5.1, 4.1 2021 животновъдство
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
30/04/2020
Подкрепа на малки предприятия
Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19
26/04/2020
Подкрепа за средни предприятия  COVID-19
Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията
29/11/2019
Внедряване на иновации в Швеция
Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?
Обединена Българска Банка

Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден партньор при планиране и осъществяване на инвестиционните намерения.
Сибола съдейства на предприятията за намиране на най-добрите решения при изготвяне на европейски проекти за Енергийна ефективност и технологична модернизация.

БАЛКАН АГРО, Варна

Консултантска фирма Сибола ни помогна да структурираме успешен проект по мярка 4.1 за земеделска техника и насаждане на земя с био лавандула, а след това и за преработка по мярка 4.2. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамеряват да кандидатстват за инвестиции в земеделските си стопанства.

Е. Миролио

Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, подготовка и управление на проекта ни по Оперативна програма Конкурентоспособност. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти

СЛ Индъстрис, Русе

Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по успешна подготовка и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение както на структуриране на инвестиционните ни намерения и подготовка на проекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 

ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола разработи и управлява европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в Русе. Консултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.

АДЛ, Пловдив

АДЛ, Пловдив препоръчва фирма Сибола. 
Екипът от консултанти на Сибола, разработиха по всички изисквания на фирмата ни европейски проект, за подобряване на енергийна ефективност  и производствения капацитет на АДЛ, Пловдив, чрез внедряване на иновативни производствени решения за добри практики за намаляване на енергийните разходи в предприятието. 

ЕТ Дора - Тодорка Джоголанова ,Копривщица

Екипът на консултантска фирма Сибола ни впечатли със своя професионализъм, позитивно отношение, прецизност и също така ни помогна при решаването на различни казуси , които възникваха в процеса на работа. Изключително сме доволни от партньорството си със Сибола. За нас амбициозния и креативен екип от млади хора, работещи там е партньор, доказал през времето,че заслужава доверие и довежда започнатото до успех! 

Екостряха

Европейският ни проект за къща за селски туризъм вече е завършен, одобрената сума за финансиране ни е изплатена, а ние сме горди собственици на една чудесна къща за гости, благодарение на работата ни с консултантска фирма Сибола, която препоръчваме като коректен партньор.

консултантска фирма за европейски проекти Сибола

  • Адрес: София 1113, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
  • Е-mail: info@cibolabg.com 
  • Телефони за контакт: + 359    0897 971 491
  • 02 9712922,