Изпрати запитване
25 години опит с над 1000 одобрени проекта
Консултирахме проекти, които получиха финансиране за над 800 млн.лв.
вижте повече
25 години опит с над 1000 одобрени проекта
Европейски проекти за технологично развитие и иновации в предприятията
Услугите ни осигуряват конкурентно преимущество
Европейски проекти за технологично развитие и иновации в предприятията
Земеделска техника по европейски програми
Работещи решения - стотици земеделски стопанства ни се довериха
Земеделска техника по европейски програми
Европейски програми за животновъдство
Сибола е лидер с богат опит по всички земеделски програми през последните 25 години
Европейски програми за животновъдство

Европейски програми 2024 - отворени за кандидатстване европроекти

Виж всички
Мярка 4.2 прием 2024
Актуален прием през 2024 на проекти по мярка 4.2 за инвестиции в преработка на селскостопански продукти. Какви са изискванията и кой може да кандидатства?
Повече

Успешни европейски проекти, консултирани от Сибола:

Енергийна ефективност

Виж повече

Сибола - успешни европейски проекти за фотоволтаични системи!

Европейски програми - иновации и професионализъм в проектите!


Създадохме отношения на доверие с реалния бизнес от самото начало на дейността ни преди 24 години

Ефективни консултантски услуги за предприятия, които търсят възможности за безвъзмездно финансиране чрез европрограми по ОПИК - ОП Иновации и конкурентоспособност и ПРСР - Програма за Развитие на Селските Райони, Мярка 4.1, Мярка 4.2, Мярка 6.4 на Фонд Земеделие.
Работим в секторите - индустрия, туризъм, земеделие и животновъдство, преработка на селскостопански продукти.
Опит в изготвянето на над 1000 одобрени проекти по европейски програми!

Сибола има доказана експертиза в разработване и внедряване на иновации, енергийна ефективност, зелена енергия и фотоволтаици за малък и среден бизнес, семейни фирми, както и европроекти за големи предприятия.


Изготвяне и управление на европроекти и бизнес планове

Сибола предлага ефективни решения за кандидатстване по отворените програми за европейско финансиране. Съдействаме на предприятията и земеделските производители за конкурентоспособност и развитие, чрез получаване на максимална добавена стойност от европейските програми с успешно реализирани идеи в европроекти!


 

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Виж повече

Клиентите за нас

Обединена Българска Банка
Обединена Българска Банка
Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден партньор при планиране, изготвяне и осъществяване на инвестиционните намерения за безвъзмездно финансиране по Европейски проекти.
Сибола съдейства на предприятията за намиране на най-добрите решения при кандидатствене за Енергийна ефективност, фотоволтаици и иновации.
View more
БАЛКАН АГРО, Варна
БАЛКАН АГРО, Варна
Консултантска фирма Сибола ни помогна при кандитатстване с изготвяне на успешен проект по мярка 4.1 за земеделска техника и насаждане на био лавандула, а след това и за преработка по мярка 4.2. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамеряват да кандидатстват за инвестиции в земеделските си стопанства.
View more
Е. Миролио
Е. Миролио
Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, кандидатстване и управление на проектите по отворени европейски програми. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти
View more
СЛ Индъстрис, Русе
СЛ Индъстрис, Русе
Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по кандидатстване и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение на подготовката на кандидатстването  с европроекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 
View more
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола организира кандидатсването и управлението европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в РусеКонсултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.
View more
Савимекс, Варна, Добрич
Савимекс, Варна, Добрич
Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.
View more

За контакти

Адрес:
София 1113, кв. Изток,
ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
Е-mail: info@cibolabg.com
Телефони за контакт:
0897 97 14 91
 
Изпрати запитване