Мярка 4.2 2021 прием на ДФЗ

Мярка 4.2 2021 прием по ПРСР 2014-2020

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция 

Виж повече

Мярка 4.1 2021 прием на ДФЗ

Mярка 4.1 2021 Инвестиции в земеделски стопанства

Mярка 5.1 Инвестиции за подобряване на биосигурност за животновъството

Виж повече

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19

Процеси и преструктуриране

Виж повече

ПРСР 2014-2020 приеми 2021


Мярка 5.1 Биосигурност
Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Мярка 4.2 Преработка на земеделска продукция

Виж повече

Консултант по мярка 4.1 и мярка 4.2Защо избират Сибола за консултант по мярка 4.1 и мярка 4.2 на ПРСР
 

Виж повече


Успешни европейски проекти

Внедряване на иновация и дигитализация в предприятието ВАПТЕХ
Внедряване на иновация в предприятието ВАПТЕХ, Плевен
Коловаг - внедряване на иновация в предприятето
КОЛОВАГ внедрява иновация за железниците от европейски мащаб
мярка 4.2, Бургас
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
HL-TopMix, Сливен, мярка 4.2
Мярка 4.2 - HL-TOP MIX Сливен
Проекти по мярка 4.1 и 4.2

Мярка 4.1
и 4.2 2021 прием на ДФЗ

  • Сибола изготвя и управлява проекти по мярка 4.1 и 4.2 прием 2021 на ДФЗ, ПРСР 2014-2020 за инвестиции в земеделски стопанства и преработка на земеделска продукция
  • Наредби, критерии за оценка, изисквания и документи. 
  • Над 600 одобрени проекта финансирани по европейски програми за индустрия, земеделие, туризъм, внедряване на иновации и дигитализация - SAP, ERP решения.

Актуално

22/02/2021
Подкрепа на малки предприятия над 500 000
Стартира процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000
20/02/2021
Подкрепа за малки предприятия
Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19
03/07/2020
мярка 4.1 2021 животновъдство
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
08/05/2020
Мярка 5.1, 4.1 2021 животновъдство
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
30/04/2020
Подкрепа на малки предприятия
Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19
26/04/2020
Подкрепа за средни предприятия  COVID-19
Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията
29/11/2019
Внедряване на иновации в Швеция
Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?
20/11/2019
Внедряване на иновации в предприятията
Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
27/02/2019
Димитър Манов за програмния период 2021-2027
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
Обединена Българска Банка

Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден и коректен партньор при планиране и осъществяване на инвестиционните намерения.
Сибола съдейства на предприятията за намиране на най-добрите решения при изготвяне на европейски проекти за финансиране от Европейските фондове.

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.

АДЛ, Пловдив

АДЛ, Пловдив препоръчва фирма Сибола. 
Екипът от консултанти на Сибола, разработиха по всички изисквания на фирмата ни европейски проект, за подобряване на енергийна ефективност  и производствения капацитет на АДЛ, Пловдив, чрез внедряване на иновативни производствени решения за добри практики за намаляване на енергийните разходи в предприятието. 

Е. Миролио

Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, подготовка и управление на проекта ни по Оперативна програма Конкурентоспособност. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти

СЛ Индъстрис, Русе

Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по успешна подготовка и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение както на структуриране на инвестиционните ни намерения и подготовка на проекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 

ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола разработи и управлява европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в Русе. Консултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.

ЕТ Дора - Тодорка Джоголанова ,Копривщица

Екипът на консултантска фирма Сибола ни впечатли със своя професионализъм, позитивно отношение, прецизност и също така ни помогна при решаването на различни казуси , които възникваха в процеса на работа. Изключително сме доволни от партньорството си със Сибола. За нас амбициозния и креативен екип от млади хора, работещи там е партньор, доказал през времето,че заслужава доверие и довежда започнатото до успех! 

Екостряха

Европейският ни проект за къща за селски туризъм вече е завършен, одобрената сума за финансиране ни е изплатена, а ние сме горди собственици на една чудесна къща за гости, благодарение на работата ни с консултантска фирма Сибола, която препоръчваме като коректен партньор.

БАЛКАН АГРО, Варна

Консултантска фирма Сибола ни помогна да структурираме европейски проект за земеделска техника и насаждане на земя с био лавандула, така че той да е успешен. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамерявт да кандидатстват с проекти по еврофондовете.

консултантска фирма за европейски проекти Сибола

  • Адрес: София 1113, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
  • Е-mail: info@cibolabg.com 
  • Телефони за контакт: + 359    0897 971 491
  • 02 9712922,