ОП Иновации и конкурентоспособност - ОПИК

Внедряване на иновации в предприятията 2019

Дигитализация на МСП
 

Виж повече

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020

Mярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
Mярка 8.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти

Виж повече

Управление на проекти


Привличане на инвеститори

Сливания, придобивания и преструктуриране


 

Виж повече

Мярка 6.4 на ПРСР


MЯРКА 6.4 НА ПРСР 2018
ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ


 

Виж повече

Подобряване на производствения капацитет - ОПИК 2018

Подобряване на производствения капацитет в МСП 2018
 

Виж повече


Успешни европейски проекти

Енергийна ефективност в големите предприятия
Е. Миролио, Сливен повишава енергийната си ефективност
Дивата ферма - мярка 4.2
Мярка 6.4 - къща за гости Дивата ферма
Бургас, мярка 4.2
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
HL-TopMix, Сливен, мярка 4.2
Мярка 4.2 - HL-TOP MIX Сливен

Внедряване на иновации
и дигитализация
в МСП

Европейски програми и проекти

Сибола изготвя и управлява проекти за внедряване на иновации и дигитализация.
Консултантски услуги за фирмите и местната власт.


Над 500 финансирани по европейски програми проекти за индустрия, земеделие, IT и туризъм.

Актуално

27/02/2019
Димитър Манов
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
06/09/2018
Стартира прием по мярка 6.4
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
02/03/2018
мярка 6.4 на ПРСР
Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР
14/02/2018
Отворена мярка 4.2 на ПРСР
Мярка 4.2 на ПРСР стартира прием
10/11/2017
Мярка 4.2 - наредба 20
Приоритетите по мярка 4.2 - семинар на АМБ и ОББ на Месомания 2017
13/10/2017
мярка 4.2, ПРСР
Мярка 4.2 - реални пари за реалния бизнес
11/10/2017
Стартиране на мярка 6.4 ПРСР
Мярка 6.4 стартира през 2018г
10/10/2017
мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР
Нов График за мярка 4.2 и мярка 8.6
28/09/2017
Мярка 4.2 - 2018
Обявата за стартиране на мярка 4.2
ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола разработи и управлява европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. С разработените иновации повишихме енергийната ефективност в предприятието и подобрихме производствения си капацитет двойно в Русе. Консултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.

АДЛ, Пловдив

АДЛ, Пловдив препоръчва фирма Сибола. 
Екипът от консултанти на Сибола, разработиха по всички изисквания на фирмата ни европейски проект, за подобряване на енергийна ефективност  и производствения капацитет на АДЛ, Пловдив, чрез внедряване на иновативни производствени решения за оползотворяване на отпадъчна топлина и намаляване на енергийните разходи в предприятието. 

Е. Миролио

Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, подготовка и управление на проекта ни по Оперативна програма Конкурентоспособност. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти

СЛ Индъстрис, Русе

СЛ Индъстрис, Русе

 

Решението да изберем консултантска фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по успешна подготовка и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение както на структуриране на инвестиционните ни намерения и подготовка на проекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 

Обединена Българска Банка

Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден и коректен партньор при планиране и осъществяване на техните инвестиционни намерения, както и за намиране на най-добрите решения при изготвяне на европейски проекти за финансиране от Европейските фондове.

ЕТ Дора - Тодорка Джоголанова ,Копривщица

Екипът на консултантска фирма Сибола ни впечатли със своя професионализъм, позитивно отношение, прецизност и също така ни помогна при решаването на различни казуси , които възникваха в процеса на работа. Изключително сме доволни от партньорството си със Сибола. За нас амбициозния и креативен екип от млади хора, работещи там е партньор, доказал през времето,че заслужава доверие и довежда започнатото до успех! 

Екостряха

Европейският ни проект за къща за селски туризъм вече е завършен, одобрената сума за финансиране ни е изплатена, а ние сме горди собственици на една чудесна къща за гости, благодарение на работата ни с консултантска фирма Сибола, която препоръчваме като коректен партньор.

БАЛКАН АГРО, Варна

Консултантска фирма Сибола ни помогна да структурираме европейски проект за земеделска техника и насаждане на земя с био лавандула, така че той да е успешен. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамерявт да кандидатстват с проекти по еврофондовете.

консултантска фирма за европейски проекти Сибола

  • Адрес: София 1113, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
  • Е-mail: info@cibolabg.com 
  • Телефони за контакт: + 359     0896 801 339, 0897 971 491
  • 02 9712922, 02 9717062