Изпрати запитване
24 години опит с над 800 одобрени проекта
Консултирахме проекти, които получиха финансиране за над 800 млн.лв.
вижте повече
24 години опит с над 800 одобрени проекта
Европейски проекти за технологично развитие и иновации в предприятията
Услугите ни осигуряват конкурентно преимущество
Европейски проекти за технологично развитие и иновации в предприятията
Земеделска техника по европейски програми
Работещи решения - стотици земеделски стопанства ни се довериха
Земеделска техника по европейски програми
Европейски програми за животновъдство
Сибола е лидер с богат опит по всички земеделски програми през последните 20 години
Европейски програми за животновъдство

Европейски програми 2023 - отворени за кандидатстване европроекти

Виж всички

Успешни европейски проекти, консултирани от Сибола:

Енергийна ефективност

Виж повече

Сибола - символ на успешни европейски проекти и професионалзъм в решенията на казуси!

Европейски програми - професионализъм в решенията!


Създадохме отношения на доверие с реалния бизнес от самото начало на дейността ни преди 24 години

Ефективни консултантски услуги за предприятия, които търсят възможности за безвъзмездно финансиране чрез европроекти. Покриваме секторите - индустрия, туризъм, земеделие и животновъдство, преработка на храни.
С опит с над 800 одобрени проекти по европейски програми Сибола има сериозна експертиза в разработването на производствени и технологични иновации, енергийна ефективност и оптимизиране на бизнес процесите.

Сибола предлага ефективни решения за кандидатстване по отворените програми за европейско финансиране. Съдействаме на предприятията и земеделските производители за получаване на максимална добавена стойност от европейските програми с успешно реализирани проекти!

Отворени за кандидатстване европейски програми за безвъзмездно финансиране 2023

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Виж повече

Клиентите за нас

Обединена Българска Банка
Обединена Българска Банка
Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден партньор при планиране и осъществяване на инвестиционните намерения за безвъзмездно финансиране по Европейски проекти.
Сибола съдейства на предприятията за намиране на най-добрите решения при кандидатствене за Енергийна ефективност, фотоволтаици и иновации.
View more
БАЛКАН АГРО, Варна
БАЛКАН АГРО, Варна
Консултантска фирма Сибола ни помогна при кандитатстване с успешен проект по мярка 4.1 за земеделска техника и насаждане на био лавандула, а след това и за преработка по мярка 4.2. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамеряват да кандидатстват за инвестиции в земеделските си стопанства.
View more
Е. Миролио
Е. Миролио
Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, кандидатстване и управление на проектите по отворени европейски програми. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти
View more
СЛ Индъстрис, Русе
СЛ Индъстрис, Русе
Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по кандидатстване и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение на подготовката на кандидатстването  с европроекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 
View more
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе
ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола организира кандидатсването и управлението европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в РусеКонсултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.
View more
Савимекс, Варна, Добрич
Савимекс, Варна, Добрич
Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.
View more

За контакти

Адрес:
София 1113, кв. Изток,
ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
Е-mail: info@cibolabg.com
Телефони за контакт:
0897 97 14 91
0887 75 50 66
Изпрати запитване