ОП Иновации и конкурентоспособност - ОПИК

Подкрепа на средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Виж повече

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020

Mярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Mярка 5.1 Инвестиции за подобряване на биосигурност за животновъството

Виж повече

Подкрепа за средни предприятия

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процеси, преструктуриране и развитие

Виж повече

Внедряване на иновации в предприятията 2019


Стимулиране внедряването на иновации в съществуващите предприятия ОПИК
 

Виж повече

Дигитализация на МСП - ОПИК 2020

Дигитализация на МСП 2020
внедряване на SAP, ERP, CRM решения 

Виж повече


Успешни европейски проекти

Внедряване на иновация и дигитализация в предприятието ВАПТЕХ
Внедряване на иновация в предприятието ВАПТЕХ, Плевен
Коловаг - внедряване на иновация в предприятето
КОЛОВАГ внедрява иновация за железниците от европейски мащаб
Енергийна ефективност в големите предприятия
Е. Миролио, Сливен повишава енергийната си ефективност
мярка 4.2, Бургас
Мярка 4.2 - мелница в Камено, Бургас
HL-TopMix, Сливен, мярка 4.2
Мярка 4.2 - HL-TOP MIX Сливен


Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията


 
  • Сибола изготвя и управлява проекти по мярка 4.1 и 5.1 на ПРСР за внедряване на иновации и дигитализация в МСП - SAP, ERP решения.

  • Подкрепа за микро, малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  • Над 500 проекта финансирани по европейски програми за индустрия, земеделие, IT и туризъм.

Актуално

22/07/2020
Подкрепа за средни предприятия
Цялостна подкрепа за предприятията в условията на пандемията COVID-19
03/07/2020
Мярка 4.1 2020 животновъдство
Стартира приема за мярка 4.1 на ПРСР 2020 г. за животновъдството
26/06/2020
Подкрепа за средни предприятия  COVID-19
Стартира процедура за подкрепа за средни предприятия, свързана с пандемията
08/05/2020
Мярка 5.1 на ПРСР за инвестиции в биосигурност
СТАРТИРА НОВА МЯРКА 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдството
30/04/2020
Подкрепа на средни, микро и малки предприятия
Подкрепа на микро и малки предприятия във връзка с пандемията COVID - 19
29/11/2019
Внедряване на иновации в Швеция
Защо Швеция е лидер във внедряването на иновации?
20/11/2019
Внедряване на иновации в предприятията
Стартира процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
27/02/2019
Димитър Манов за програмния период 2021-2027
Димитър Манов: Увеличено финансиране за България от ЕС в програмния период 2021-2027
06/09/2018
Стартира прием по мярка 6.4
Стартира прием по мярка 6.4 на ПРСР за 2018 г.
Обединена Българска Банка

Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като надежден и коректен партньор при планиране и осъществяване на инвестиционните намерения.
Сибола съдейства на предприятията за намиране на най-добрите решения при изготвяне на европейски проекти за финансиране от Европейските фондове.

Савимекс, Варна, Добрич

Савимекс, Варна, Добрич препоръчва консултантска фирма Сибола.
След като предварителното ни проучване потвърди водещата позиция на Сибола в консултантските услуги по Европейските проекти, й възложихме да координира всички дейности, свързани с разработване и управление на европроекта за повишаване на енергийната ефективност на големи предприятия по ОПИК.

АДЛ, Пловдив

АДЛ, Пловдив препоръчва фирма Сибола. 
Екипът от консултанти на Сибола, разработиха по всички изисквания на фирмата ни европейски проект, за подобряване на енергийна ефективност  и производствения капацитет на АДЛ, Пловдив, чрез внедряване на иновативни производствени решения за добри практики за намаляване на енергийните разходи в предприятието. 

Е. Миролио

Сибола е компанията, която след предварително проучване избрахме да координира всички дейности, свързани със структуриране, подготовка и управление на проекта ни по Оперативна програма Конкурентоспособност. Сибола разполага с добре обучени и опитни специалисти

СЛ Индъстрис, Русе

Решението да изберем консултанстка фирма Сибола се базира на богатия им професионален опит по успешна подготовка и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение както на структуриране на инвестиционните ни намерения и подготовка на проекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му. 

ГИГ Карасек, Русе

ГИГ Карасек, Русе препоръчва фирма Сибола.
Консултантска фирма Сибола разработи и управлява европроекта на ГИГ Карасек, Русе по ОПИК. Внедрихме иновации и повишихме енергийната ефективност в предприятието, като подобрихме производствения си капацитет двойно в Русе. Консултантите на Сибола решават възникналите казуси с аналитичност, креативност и проактивност, като създават атмосфера на доверие и сигурност.

ЕТ Дора - Тодорка Джоголанова ,Копривщица

Екипът на консултантска фирма Сибола ни впечатли със своя професионализъм, позитивно отношение, прецизност и също така ни помогна при решаването на различни казуси , които възникваха в процеса на работа. Изключително сме доволни от партньорството си със Сибола. За нас амбициозния и креативен екип от млади хора, работещи там е партньор, доказал през времето,че заслужава доверие и довежда започнатото до успех! 

Екостряха

Европейският ни проект за къща за селски туризъм вече е завършен, одобрената сума за финансиране ни е изплатена, а ние сме горди собственици на една чудесна къща за гости, благодарение на работата ни с консултантска фирма Сибола, която препоръчваме като коректен партньор.

БАЛКАН АГРО, Варна

Консултантска фирма Сибола ни помогна да структурираме европейски проект за земеделска техника и насаждане на земя с био лавандула, така че той да е успешен. Препоръчваме Сибола и на други наши колеги, които възнамерявт да кандидатстват с проекти по еврофондовете.

консултантска фирма за европейски проекти Сибола

  • Адрес: София 1113, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап. 3 (дипломатическите блокове)
  • Е-mail: info@cibolabg.com 
  • Телефони за контакт: + 359     0896 801 339, 0897 971 491
  • 02 9712922, 02 9717062