Изпрати запитване

Европрограми

Стратегически план за развитието на земеделието
Стратегически план за развитието на земеделието и селските региони на България 2023-2027
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН (СПРСР) е продължение на ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР). Той е насочен към земеделци, животновъди, преработватели на земеделска продукция, микро предприятия и общини в селските райони.
Повече Повече Повече
Програма за развитие на селските региони
Програма за развитие на селските региони (ПРСР 2021-2027)
Програмата за развитие на селските региони (ПРСР) в България е инструмент, финансиран от Европейския съюз, целящ подобряване на качеството на живот в селските райони на страната и стимулиране на икономическия растеж в тези региони. Тя е част от Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП)
Повече Повече Повече
ОПИК Конкурентоспособност и иновации 2021-2027
Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ОПИК - ПКИП) 2021-2027
Европейската комисия даде зелена светлина на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ОПИК - ПКИП). Програмата насочена към българската икономика, предвижда инвестиции на стойност близо 3 млрд. лв. и е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Повече Повече Повече