Изпрати запитване

Европрограми

Програма за развитие на селските региони
Програма за развитие на селските региони (ПРСР 2021-2027)
Програмата за развитие на селските региони (ПРСР) в България е инструмент, финансиран от Европейския съюз, целящ подобряване на качеството на живот в селските райони на страната и стимулиране на икономическия растеж в тези региони. Тя е част от Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП)
Повече Повече Повече