Изпрати запитване

Европрограми

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ 2021-2027)

Национален план за възстановяване и развитие

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ 2021-2027) на България - европрограма


България предприе амбициозни стъпки към устойчиво икономическо развитие със своя План за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Главна цел на този план е стимулиране на икономическия растеж, като се създадат нови работни места. Прогнозите показват, че благодарение на този план, брутният вътрешен продукт на страната ще расте с интервал от 1,9% до 3% през следващите пет години. Това ще допринесе за създаването на работни места за 36 000 души.

вижте още: През Септември 2023 стартира прием на проекти по Процедура „Инвестиции в екологична и технологична модернизация“ 2023

Същевременно, България ще извлече ползи от плановете за възстановяване на други държави-членки на Европейския съюз, особено чрез стимулиране на износа. Тази взаимодействие предвижда допълнителен прираст към брутния вътрешен продукт от 0,6% през 2026 г. Този факт осветлява предимствата от координираните усилия на европейско равнище.

Освен това, планът акцентира върху реформите и инвестициите, които ще направят страната по-устойчива и адаптирана към предизвикателствата на съвременния свят, като екологичния и цифровия преход.

Планът обхваща 56 инвестиции и 47 реформи, които ще бъдат реализирани с помощта на 6,27 милиарда евро, предоставени като безвъзмездни средства. Важно е да се отбележи, че 58,9% от ресурсите на плана ще бъдат насочени към климатични цели, докато 25,8% ще подпомагат цифровата трансформация на страната.

вижте още: Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ от НПВУ предвижда 180 млн.лв. по проекти за кръгова икономика
 


Запитване към Сибола

Изпрати