Изпрати запитване

Европрограми

Стратегически план за развитието на земеделието и селските региони на България 2023-2027

Стратегически план за развитието на земеделието
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН (СПРСР) е продължение на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР). Той е
насочен към земеделци, животновъди, преработватели на земеделска продукция, микро предприятия и общини в селските райони.

Бюджетът за всички интервенции в СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН за периода 2023-2027 е 8,08 млрд. евро, разпределени както следва:
Вид интервенция Бюджет
Директни плащания 4,1 млрд. €
Преходна национална помощ 281 млн. €
Развитие на селските райони 3,5 млрд. €
Секторни интервенции:  
Оперативни програми - мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци 6 млн. €
Пчеларство 26 млн. €
Лозаро-винарски сектор 99 млн. €


За инвестиции в селските райони са предвидени 3,529 млрд. евро, като финансирането е  разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства и производители, както и върху младите земеделски стопани. Насърчават се устойчивите земеделски практики и производство, насочени към опазване на околната среда, както и развитието на иновациите в селското стопанство, производството и селските райони.

Освен познатите модели на финансиране, чрез субсидиране на част от инвестиционните разходи, СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН предоставя и нови възможности за използване на финансови инструменти, като безлихвени кредити, гаранции, субсидия за лихви.


Запитване към Сибола

Изпрати