Изпрати запитване

Актуално

22.08.2023

Удължават сроковете за Националния план за възстановане и устойчивост до март 2024

 НПВУ земеделие европейски програми

Удължават сроковете за европейски проекти по НПВУ за земеделието и индустрията до март 2024


Таня Георгиева, зам.министър на земеделието, която е пряко ангажирана с изпълнението на Националния план за възстановане и устойчивост (НПВУ), обяви, че сроковете за плана се удължават до март 2024 г. Това решение беше взето, за да се навакса изоставането от последните месеци. Георгиева призна, че за последните два месеца министерствата активно сътрудничат по въпроса.

На скорошна пресконференция финансовият министър Асен Василев съобщи, че до момента не са били водени преговори за промени в НПВУ от българска страна. Като резултат на това беше разработен график с корекционни срокове, касаещи четирите направления за евро проекти в селското стопанство.

Министерствата ще представят окончателните си предложения в Националния фонд – институция, която функционира към Министерството на финансите и координира изпълнението на НПВУ. След обобщаване на предложенията ще стане ясно какви промени ще бъдат договорени с Европейската комисия (ЕК).

Основният акцент в ресора на Георгиева е Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство. Оттук набляга на удължаване на сроковете за приемите, така че фермерите да са добре информирани и подготвени. Срокът за договориране с ЕК е предложен да бъде изместен от 2023 до края на март 2024 г. Георгиева подчерта, че въпреки това, министерствата могат да завършат договарянето още по-рано.

Тя също така ясно изрази становището си по отношение на механизмите за финансиране: "Искам да уточня, че кандидатстването за фонда не прилича на инвестиционната мярка 4.1 от ПРСР. Това е съвсем различен механизъм." Тя добави, че при ПРСР подпомагането е базирано на "споделено управление", което дава повече автономия на държавите-членки, без непременната нужда от одобрение от ЕК за всяка промяна.


Изглежда, че следващите месеци ще са решаващи за селскостопанския сектор на страната, като се очаква активно сътрудничество между Министерството на Земеделието и Европейската комисия.

Кандидатстване за финансиране по НПВУ за земеделска техника пред Фонд Земеделие.Запитване към Сибола

Изпрати