Изпрати запитване

Актуално

21.08.2023

Евро проекти за 180 млн.лв. подкрепят инвестиции за преход към кръгова икономика през 2023

кръгова икономика нпву

Европейска програма за подкрепа на кръгова икономика по НПВУ 2023


Кръговата икономика е концепция и начин на прилагане на инвестиции в предприятията, насочени към удължаване на жизнения цикъл на продуктите.Повторното използване и рециклирането на продукти намалява нуждата от добив на природни ресурси и ограничава свързаните с това щети за екосистемите, които застрашават биоразнообразието.

През 2023 г. се предоставя уникална възможност за малки, средни и големи предприятия да участват в програма за подкрепа на проекти за кръгова икономика. Процедурата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и има за цел усъвършенстване на технологии и практики, допринасящи за устойчивостта и екологичността на бизнес процесите.

Основни детайли за кандидатстване по процедурата за кръгова икономика:

 • Срок: 03.10.2023 г.
 • Максимален срок за изпълнение на проект: 18 месеца.

Общ бюджет на процедурата: 180 млн. лева, разпределени както следва:
 • Микро и малки предприятия: 48 млн. лева
 • Средни предприятия: 87 млн. лева
 • Големи предприятия: 45 млн. лева

Допустими дейности за безвъзмездно финансиране:

 • Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели, като:
 • Технологии за намаляване на образуването на отпадъци.
 • Въвеждане на практики за намаляване на използваните суровини.
 • Внедряване на мерки за намаляване на отпадъците при производство.
 • Ограничаване на използването на пластмасови продукти:
 • Технологии за заместване на пластмасови продукти за еднократна употреба.
 • Намаляване употребата на пластмаса като суровина.
 • Избягване или заместване на пластмасови опаковки с по-екологични варианти.
 • Използване на ресурси с биологичен произход:
 • Технологии за заместване на синтетични или фосилни ресурси.
 • Подобряване на екологичните стандарти на продуктите:
 • Внедряване на технологии за постигане на съответствие с европейски и национални екологични стандарти.
 • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите:
 • Технологии за производство на продукти с по-висока енергийна ефективност.

В тази свързана с кръговата икономика инициатива се цели укрепването на позициите на българските предприятия на европейския пазар чрез ефективни европейски проекти, като се насърчава иновативността и устойчивостта в бизнеса. Настоящата процедура предоставя възможност за предприятията да станат част от решението за по-чисто и зелено бъдеще.

Отворена програма за кандидатстванеЗапитване към Сибола

Изпрати