Изпрати запитване

Актуално

23.08.2023

Европейски проекти финансират българското земеделие с 3 млрд. лева до 2027

Европейски проекти и програми за земеделие 2023

Фонд земеделие - програми за кандидатстване 2023 на НПВУ и ОСП


Правителството одобри почти 3 млрд. лева за подпомагане на различни инициативи по НПВУ - Националния план за възстановяване и устойчивост и ОСП - Общата селскостопанска политика в сферата на земеделието и развитието на селските райони. Финансирането е разделено между директни плащания на площ, пазарни мерки и няколко ключови програми, които целят устойчивост и развитие на земеделските стопанства, чрез модернизация на земеделска техника, както и качеството на живот в селските райони.

Земеделски програми 2023 за безвъзмездно финансиране

Основните източници на финансиране идват от Европейския съюз, като 2,599 млрд. лева са осигурени чрез различни европейски програми. Допълнителни 335 млн. лева са предоставени от националния бюджет на страната.
Особен акцент в разпределението на средствата е поставен на развитието на селските райони. Сума от близо 590 млн. лева е предназначена за различни инициативи за безвъзмездно финасиране в земеделието и животновъдството. Сред тях се открояват мерки за подкрепа на инвестициите в земеделска техника и оборудване за животновъдството, като „Инвестиции в екологична и технологична модернизация“, „Развитие на стопанството“, „Основни услуги и обновяване на селата“ и специалната програма ЛИДЕР за финасиране на проекти на Местните инициативни групи - МИГ.

Един от ключовите елементи на финансирането е директното подпомагане на земеделските стопани. По тази линия, съфинансирани от Европейския земеделски фонд, са предвидени 432 млн. лева. Тези средства са насочени към проекти от предходния период (2014-2020 г.) и новозаложените инициативи в Стратегическия план 2023-2027 г.
Важни направления, които се подкрепят чрез тези инвестиции са агроекологията, биологичното земеделие и подпомагането на земеделски стопани в по-трудни за обработка райони. Инвестиционните мерки за подпомагане на земеделските стопанства, ще се осъществяват чрез кандидатстване пред фонд "Земеделие", както и в предишният програмен период.

Животновъдството със специално насърчение по европейските програми


С тези инвестиции правителството на България потвърждава ангажиментите си за подкрепа и развитие на селските райони и земеделския сектор в страната. 

Програма за развитие на селските райони 2023Направете запитване

Изпрати