Изпрати запитване

Актуално

28.09.2023

Стартира прием на проекти за селскостопанска техника по НПВУ с бюджет 318 млн.лв.

прием на проекти земеделие

Европейски програми за безвъзмездно финансиране в земеделието 2023


С бюджет от над 318 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Насоки и професионални консултации за кандидатстване можете да получите от консултантска компания Сибола, с богат опит в разработването на европейски проекти в земеделието, като се обадите на : 0897 97 14 91 или 0887 75 50 66.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 20 декември 2023 г.

Финансовата подкрепа е насочена и към стимулиране на иновативни производствени и цифрови технологии, които подобряват отглеждането на селскостопански култури и животни, както и към автоматизиране и роботизиране на производствените процеси в земеделските стопанства.

По направлението ще се финансират също така материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени., както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Кандидатите по настоящата процедура ще могат да подават само по едно предложение. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходвани средства. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 63,6  млн. лева.

Консултации за кандидатстване можете да получите от консултантска компания СиболаЗапитване към Сибола

Изпрати