Изпрати запитване

Актуално

01.03.2024

Предстои прием на проекти за семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятите

проекти за семейни фирми

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите 2024 ПКИП


Съвсем скоро предстои стартът на прием на проекти за семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Инициативата е в рамките на Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027".

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Предвиденият минимален размер на помощта по един проект ще бъде 25 000 лева, а максималният размер може да достигне до 150 000 лева. Интензитетът на помощта е 60%.

Допустими разходи за семейните фирми:
 • Разходи за ДМА, представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА (до 700 лв.)
 • Разходи за придобиване на ДНА - специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.    
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – до 10 000 лв.

Допустимост на кандидатите:
 • Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро или малки предприятия съгласно ЗМСП
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица
 • Да отговарят на поне 1 от следните условия:
 • Да са семейно предприятие през последните 3 календарни години - поне 2 лица, които са в отношения на брак, родство или осиновяване, участват в управлението и/или собствеността на дружеството.

И/ИЛИ
Да са предприятия с основна икономическа за 2022 г. в областта на творческите индустрии,

И/ИЛИ
 • Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци  е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби (НПП) ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.:


За разработване на успешен проект за вашата семейна фирма или предприятие в сферата на творческите индустрии и занаятите, може да се обърнете към консултантите на Сибола, с повече от 25 години опит в успешното разработване на европейски проекти:
 
 • info@cibolabg.com
 • 0897 97 14 91


Запитване към Сибола

Изпрати