Изпрати запитване

Актуално

20.03.2024

Европрограми за фотоволтачни системи 2024: Започва кандидатстване по програмата

европрограми за фотоволтаични системи 2024

Кандидатстване по програма за субсидии за фотоволтаици за бизнеса, условия за кандидатстване

 

Министерство на Енергетиката, Национален план за възстановяване и устойчивост 2024


Министерството на енергетиката обяви условията за кандидатсване по стартирането на две нови процедури за проекти за субсидии за фотоволтаици за бизнеса по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, насочени към подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и съхранение на електроенергия. 

Първата процедура - BG-RRP-4.032, се фокусира върху проекти за инсталиране на мощност от 200 kW до 2 MW, с общ бюджет от 107 570 650 лева.

Втората процедура - BG-RRP-4.033, цели подкрепа на мощности с мощност над 200 kW, с общ бюджет от 427 544 438 лева.

Субсидии за слънчеви панели с батерии


Тези инициативи са част от Инвестиция 6 на Националния план за възстановяване и устойчивост, която има за цел да допринесе за увеличаването на дела на чистата енергия в енергийния микс на страната и да подкрепи достигането на климатична неутралност. Целта на програмата с двете мерки помощи за инвестиционна подкрепа за инсталиране на фотоволтаични системи с батерии за ефективно съхранение на енергия е да допронесе за балансиране на пиковото производство на енергия, което в зависимост от слънчевото греене и вятъра.
 

Европейска програма за финансиране на фотоволтаици 2024 за бизнеса:


Планираното увеличение на мощностите за производство от фотоволтаици и вятърни паркове е 1 425 MW, заедно с 350 MW съоръжения за ефективно съхранение на електрическа енергия. Допустими за подкрепа са разходите за инвертори, батерии за съхранение и софтуер за наблюдение и мониторинг на системата.

Процедурите са отворени за подкрепа на соларни паркове на фирми от всички сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, горското стопанство и рибарството.

Срокът за подаване на проекти по европрограмата за фотоволтични системи с батерии е до 12 юни 2024.


Може да получите експертно проектно консултиране от екипа на Сибола, с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, повече от 100 за енергийна ефективност и фотоволтаици, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 

  • 0897 97 14 91

  • info@cibolabg.comЗапитване към Сибола

Изпрати