Изпрати запитване

Текущ прием 2024

12.04.2024

Европейска програма за фотоволтаици 2024 за бизнеса

проекти за соларни паркове

Европейска програма за фотоволтаици за бизнеса

В отговор на нарастващата нужда от устойчиви енергийни решения, Министерството на енергетиката обяви старт на две значими процедури за подбор на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Тези нови инициативи са насочени към разширяването на капацитета за производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и към съхранението ѝ, поставяйки основите на една по-зелена бъдеща икономика.


Първата процедура, означена като BG-RRP-4.032, е насочена към проекти за инсталиране на фотоволтаични системи с капацитет между 200 kW и 2 MW. С общ бюджет от 107 570 650 лева, тази програма предлага възможности за малки и средни предприятия да допринесат за енергийната независимост на страната.

Втората процедура, BG-RRP-4.033, е с акцент върху по-големи мощности над 200 kW и разполага със значително по-висок бюджет от 427 544 438 лева. Това е шанс за по-големи компании да инвестират в бъдещето и да увеличат своята ангажираност в производството на чиста енергия.

Тези инициативи са част от Националния план за възстановяване и устойчивост и имат за цел не само да увеличат дела на чистата енергия в националния енергиен микс, но и да подкрепят стратегията на страната за достигане на климатична неутралност. Очаква се общо увеличение на мощностите за производство от фотоволтаици и вятърни паркове до общо 1 425 MW, като към тях ще бъдат добавени и 350 MW мощности за съхранение на електрическа енергия (батерии за фотоволтаици).

проекти за соларни паркове


Процедурите са отворени за кандидатстване от компании от различни сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, горското стопанство и рибарството. Краен срок за подаване на проектни предложения е 12 юни 2024 г. Това представлява възможност за бизнесите да се ангажират активно с перехода към устойчиви енергийни източници и да използват предоставените средства за ускоряване на своята зелена трансформация.

За тези, които се нуждаят от професионална помощ при кандидатстването, компанията Сибола предлага експертно консултиране. С над 25 години опит в разработването на успешни европейски проекти, екипът на Сибола е готов да подкрепи бизнесите в техния стремеж да станат част от зелената революция.

За повече информация и консултации, заинтересованите могат да се свържат на следните контакти:
тел. 0897 97 14 91 или на имейл info@cibolabg.com.

фотоволтаични електро централи - ФЕЦ


Запитване към Сибола

Изпрати