Изпрати запитване

Актуално

06.12.2023

Сибола осигурява експертна консултантска подкрепа за проекти по ПКИП 2023-2024

внедряване на иновации в предприятията  ПКИП 2023-2024

Внедряване на иновациите в предприятията, експертна консултантска подкрепа от Сибола


Започна приемът на проектни заявления по Процедурата на Министерството на иновациите и растежа. Тук може да прочатете повече за разбирането и процеса по внедряване на иновации в предприятията (ПКИП 2023-2024) на Сибола.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите на малките и средните предприятия в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027). Общият бюджет е 293,4 млн. лева.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път. Сибола има екип с богат опит по проектното консултиране и подготовка на всички нужни документи по процедурата и тяхното им ефективно подаване с цел одобрение на проекта.

В рамките на процедурата ще бъде осигурена финансова подкрепа за проекти, насочени към усъвършенстване на продукти и услуги, оптимизиране на производствените процеси, въвеждане на нови технологии и подобряване на управленските и организационни структури. Освен това, ще се насърчава сътрудничеството между предприятията и научноизследователските институции, с цел ускоряване на иновационния процес.

Очаква се процедурата да допринесе значително за развитието на иновационната екосистема в България и да насърчи по-активното включване на българските предприятия в международните пазари.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:30 часа на 31.01.2024 г.

Европейско финансиране за иновации


 


Запитване към Сибола

Изпрати