Изпрати запитване

Актуално

22.01.2024

Удължава се срока за прием на проекти за внедряване на иновации в предприятията

проекти иновации
Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви удължаване на срока за кандидатстване по процедурата "Внедряване на иновации в предприятията", част от програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). Новият краен срок е до 15 февруари 2024 г., като първоначално проектите трябваше да бъдат подадени до 31 декември.

Изменението в срока е резултат от необходимостта документацията по процедурата да отговаря на нови регламенти на Европейската комисия (ЕК). 

В отговор на регулаторни промени на ЕК, минималният праг за бизнес помощи в ЕС е увеличен от 200 000 евро до 300 000 евро за период от три години, което предоставя по-благоприятни условия за кандидатите. Процедурата за внедряване на иновации започна през ноември и разполага с бюджет от 293,4 млн. лв., предназначен за микро, малки и средни компании, както и дружества с до 499 служители.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е определен на 50 000 лв., като максималната сума зависи от големината на компанията. Съфинансирането варира от 20 до 50% и е обвързано с избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.

Кандидати могат да представят проекти в областите на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация", като Информатика и ИКТ, Мехатроника и микроелектроника, Индустрия за здравословен живот и други. Финансирането ще обхваща както продуктови, така и бизнес процесни иновации, включително консултантски и помощни услуги.
Тази процедура е част от новата програма ПКИП с общ бюджет близо 3 млрд. лева, насочена към стимулиране на иновациите в българските предприятия.
За експертна консултация за кандидатстване по процедурата с въпроси към екипът на СИБОЛА може да се обърнете тук:
info@cibolabg.com
0897 97 14 91


Запитване към Сибола

Изпрати